piesza.pl

     Góra św. Anny ma 406 metrów nad poziom morza i jest najwyższym wzniesieniem Masywu Chełmskiego na Wyżynie Śląskiej. Jest ona pozostałością wulkanu czynnego kilka milionów lat temu. Na jej zboczach znajduje się nieczynny już dzisiaj kamieniołom.
Góra św. Anny różnie była nazywana: Górą św. Jakuba, Górą św. Jerzego, Górą Chełmską. Jej dzisiejsza nazwa do powszechnego użytku weszła w XIX wieku. Miejscowość o tej samej nazwie, leżąca na zboczu góry, liczy dziś ok. 400 mieszkańców.
Góra św. Anny jest częścią parku krajobrazowego.
     Metaforycznym określeniem Góry św. Anny jest „Góra ufnej modlitwy”, gdzie znajduje się sanktuarium św. Anny Szmotrzeciej. Punktem centralnym całego kompleksu sakralnego jest figura św. Anny. Prócz pięknej bazyliki na Górze św. Anny znajduje się Rajski Plac, Grota Lurdzka, Kalwaria, klasztor franciszkanów i Dom Pielgrzyma. W miejscu tym od wieków pątnicy zanoszą swoje prośby do św. Anny – Babki Jezusa Chrystusa.

anna