piesza.pl

ojciecOjciec Święty Jan Paweł II odwiedził sanktuarium św. Anny Samotrzeciej 21 czerwca 1983 roku, podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Odprawił tam uroczyste nieszpory maryjne i dokonał koronacji obrazu Matki Boskiej Opolskiej. Ofiarowany przez Ojca Świętego różaniec-wotum wykonany z naturalnych pereł, znajduje się obecnie w Muzeum Diecezji Opolskiej. W bazylice annogórskiej Jan Paweł II spotkał się z franciszkanami. Na zakończenie swojej wizyty Papież pobłogosławił zgromadzonych w bazylice wiernych. Wizytę Ojca Świętego na Górze św. Anny upamiętnia marmurowa tablica umieszczona na filarze w prezbiterium.
W Roku Jubileuszowym 2000. z inicjatywy wojewody opolskiego Adama Pęzioła podjęto starania o budowę pomnika Ojca Świętego na Górze św. Anny. Dnia 25 czerwca 2000 roku pomnik został uroczyście odsłonięty i poświęcony przez abpa Alfonsa Nossola.